Đọc truyện tay ấm – Thùy Linh

Truyện: Tay Ấm Tác giả: Thùy Linh *** Tôi không bao giờ đi đâu mà không có khăn giấy. Không, tôi không có cơ hội được dùng chúng cho những ngày sụt sịt gió chuyển mùa. Tôi dùng chúng cho đôi bàn tay luôn ướt đẫm. Người ta gọi đó …

Read More »